Psychiatrická ambulance

 • Poskytujeme ambulantní péči zaměřenou na diagnostiku a léčbu duševních onemocnění u dospělých pacientů:
  Naším hlavním zaměřením je diagnostika a farmakoterapie onemocnění ze skupin psychotických poruch, poruch nálady, úzkostných a jiných neurotických poruch.
  Dále poskytujeme symptomatickou farmakoterapii reaktivních (tzn. s vnějšími událostmi a životní situací souvisejících) psychických obtíží, symptomatickou farmakoterapii u poruch osobnosti, farmakoterapii izolované neorganické nespavosti, symptomatickou farmakoterapii psychiatrických příznaků doprovázejících demenci a jiná organická onemocnění mozku.
  Nejsme zařízení primárně zaměřené na léčbu závislostí a poruch příjmu potravy, nicméně můžeme nabídnout symptomatickou farmakoterapii některých příznaků tyto poruchy doprovázejících, případně pacienty nasměrovat na specializovaná pracoviště.
  Rádi vyslechneme, co Vás trápí, poskytneme základní zpětnou vazbu, ale nejsme kvalifikovaní poskytovat erudovanou psychoterapii, v případě zájmu Vám můžeme vystavit doporučení ke klinickému psychologovi (nutné pro úhradu jeho péče zdravotní pojišťovnou).

 

Logopedická ambulance

 •            

  Věnujeme se diagnostice a terapii poruch řeči u dětí:
  rizikoví novorozenci - sledování vývoje,
  opoždění řečového vývoje, postižení sluchu, expresívní dysfázie, nemluvnost,
  vývojové dyslálie, vady výslovnosti,
  neurózy řeči, poruchy plynulosti  řeči , poruchy učení (čtení, psaní, počítání, pozornosti).

 

Věnujeme se diagnostice a terapii poruchy řeči u dospělých:
afázie a dysartrie, poruchy mnestických funkcí po úrazech mozku, cévních mozkových příhodách a neurologických onemocněních, poruchy polykání,
koktavost,
artikulace u cizinců,
poruchy v interpersonální komunikaci,
poruchy řeči při psychogenních onemocněních.
 

Novinky

od 1.7. 2024 bude nově otevřena psychiatrická ambulance.

- Ordinační hodiny budou od pondělí do čtvrtka od 8 do 16. hodin.

______________________________

Logopedická ambulance na současné adrese končí k 21.6. 2024 a stěhuje se do Starého Hradiště

- od 1.8. se na logopedii můžete objednat na novém telefonním čísle: 734 119 700. Volejte jen v pondělí a úterý od 8-10 hodin. Platí pouze pro stávající klienty.

 - Přesnou adresu a ordinační dobu logopedické ambulance zveřejníme na něchto stránkách.

 - nové klienty do logopedické ambulance zatím neobjednáváme.

- červenec 2024 dovolená (Logopedie)

Kontakt

Psychiatrická ambulance:
MUDr.Zelenka Jiří, 
Nováková Jana
 
E-mail: lexpsychiatrie@seznam.cz
Tel.: 464 007 691
 
Logopedická ambulance:
PaedDr. Milena Zelenková
Mgr. Hana Randáková

E-mail: logopedicka.ambulance@seznam.cz
Tel.: 464 007 691
 • - tento telefonní kontakt na logopedii platí do 21. 6. 2024
 • - nové tel.číslo platí od 1.8. 2024 pro stávající klienty: 734 119 700 - volat můžete v pondělí a úterý od
  8 - 10
  hodin.